Inne

SPLinx  >>  Produkty  >>  Inne

Inne

Aktywowane Laserem – Farby, które mogą być aktywowane (aktywacja wywołuje zabarwienie) przy pomocy urządzeń wyposażonych w laser typu NIR-Fiber lub CO².
Widzialne w IR – Transparentne farb, które po podświetleniu światłem IR (za pomocą specjalnego urządzenia w formie długopisu) nabierają lub – w innej wersji – tracą kolor lub właściwości odczytywania.
Z mikroskopijnymi elementami – Farby zawierające niezwykle trwałe mikroskopijne cząsteczki ukształtowane w formie napisów, znaków, identyfikowalnych brył i kształtów. Znaki mogą być odczytane za pomocą mikroskopu z powiększeniem 100 krotnym.
Oraz farby biometryczne, farby “sympatyczne”, farby przewodzące i izolujące elektryczność, farby metameryczne i inne.