Karty Charakterystyki

Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS (ang. Material Safety Data Sheet), SDS (ang. Safety Data Sheet) to dokumenty zawierające informacje o zagrożeniach, które może spowodować substancja lub mieszanina chemiczna.

Karty Charakterystyk zawierają również podstawowe dane fizykochemiczne oraz informacje o metodach zapobiegania zagrożeniom i procedurach jakie powinno się wykonać w razie wystąpienia skażenia.

Producent i sprzedawca produktów chemicznych ma obowiązek sporządzania Kart Charakterystyk dla sprzedawanych przez siebie niebezpiecznych substancji lub mieszanin oraz przekazania ich nabywcy.

Firma SPLinx dostarcza Karty Charakterystyk dla produkowanych i sprzedawanych przez siebie farb i lakierów jednocześnie z ich sprzedażą. Nasi klienci mają do nich także dostęp poprzez Strefę Klienta. Po rejestracji, otrzymaniu od nas hasła dostępowego oraz zalogowaniu się do strefy nasi klienci i partnerzy mogą samodzielnie ściągnąć Karty Charakterystyk do kupionych przez siebie produktów.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI W STREFIE KLIENTA!!!

W celu zarejestrowania lub zalogowania się do Strefy Klienta proszę kliknąć poniższy odnośnik