Badania i Rozwój

Od samego początku naszej aktywność firma SPLinx stawia na prace badawczo-rozwojowe i wykorzystywanie własnych umiejętność, wiedzy oraz potencjału technologicznego.

Od pierwszych dni naszej działalności na rynku prowadzimy prace związane z uzyskaniem własnych formulacji produktowych, tworzeniem farb w oparciu o własne pomysły, wiedzę i prace.

Naszym zdaniem tylko w oparciu o własne, indywidualne rozwiązania można uzyskać niezależność i samodzielność w kształtowaniu strategii oraz kreowaniu suwerennych kierunków rozwoju.

W 2018 utworzyliśmy w pełni profesjonalny dział Badań i Rozwoju, którego zadaniem jest codzienna praca nad tworzeniem samodzielnych receptur i formulacji produktowych bazujących na surowcach podstawowych.

W ten sposób jako producenci farb sięgamy do coraz bardziej złożonych części tworzonego przez uczestników rynku łańcucha wartości.

Przed wprowadzeniem farby lub lakieru stanowiącego innowację produktową na rynek jest on wszechstronnie badany pod względem reologii (lepkość, drukowość, tack, itd.), roztarcia, homogeniczności, stabilności chemicznej w czasie, gazowania, sedymentacji, odporności mechanicznej (na ścieranie, zrywanie, zadrapanie, itd.), odporności chemicznej (na alkalia, alkohol, nitro itd.), odporności na światło itd.

W następnej kolejności produkt przekazywany jest do dalszych badań i testów w dziale Kontroli Jakości.

Dział Badań i Rozwoju zajmuje się również tworzeniem Kart Charakterystyk, Kart Technicznych, certyfikatów i zaświadczeń oraz innej dokumentacji chemicznej i profesjonalnej.

Do przygotowywania Kart Charakterystyk używamy profesjonalnego oprogramowania CHEMETER firmy SIAM do tworzenia SDS (Safety Data Sheet).