Kultura Organizacji

SPLinx to miejsce, w którym tworzymy innowacje. Od samego początku funkcjonowania firmy nastawiamy się na kreację własnych, samodzielnie odkrytych formulacji produktowych.

kreatywny zespół

Horyzontalny charakter zarządzania firmą wyzwala kreatywności i pomysłowości zespołu oraz sprzyja powoływaniu do życia innowacji.

Gwarantem dążenia do modernizacji jest młody zespół profesjonalistów kształtujących firmę.

Swobodna i twórcza atmosfera pracy sprzyja rozwojowi osobistemu oraz zawodowemu.

W SPLinx stawiamy na nowoczesne narzędzia pracy oraz rozwiązania informatyczne ułatwiające codzienną pracę oraz wewnętrzna komunikację.

Choć do wszystkich procesów stworzone zostały procedury to wypełniamy je w sposób twórczy. Codziennie uzupełniamy je niejako nadbudowując kreatywną treścią.

Może dlatego, że przy ich tworzeniu biorą udział wszyscy zaangażowani w proces ludzie.

zespół
analiza zarządzania

Stawiamy na dobre relacje i harmonijną współpracę ze wszystkimi interesariuszami firmy.

Oczywiście najważniejsi są dla nas klienci ale to jak dobre stosunki łączą nas z dostawcami oraz z innymi uczestnikami rynku – także naszą konkurencją – jest dla nas prawie tak samo ważne.

Splinx to także firma rodzinna, z przyjazną atmosferą pracy. Chociaż przy prowadzeniu firmy czerpiemy z wzorców korporacyjnych to staramy się je sprowadzić do bardziej ludzkiego, przyjaznego  wymiaru.

Z czasem w organizacji zaczyna dominować jeden rodzaj kultury, który wykształca się w procesie przystosowania się organizacji do wyzwań i zmian otoczenia oraz reagowania na nie. Kim Cameron, „Kultura organizacyjna. diagnoza i zmiana”.