Polityka Prywatności

Administratorem  oraz właścicielem  serwisu www.splinx.pl jest SPLinx Jacek Bisiorek, ul. Kościelna, nr 1, 05-126 Kąty Węgierskie, zwanym dalej SPLinx, e-mail: biuro@splinx.pl, numer telefonu  22 243 16 93  wpisany do wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5361019897, REGON: 011787951.

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Splinx. Możesz również obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, czy tez otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności handlowej, w szczególności w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, odpowiedzi na pytania zgłaszane w formularzach w tym drogą elektroniczną, świadczenia usługi dostępu do prowadzonego systemu on-line. Dane będą również przetwarzane w celu  prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji handlowej, podejmowania działań marketingowych, nawiązywania kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy; nawiązywania relacji handlowych.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi handlowej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności handlowej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji umowy kupna-sprzedaży, jest art. 6 ust. 1 lit.a,b,c,f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a,b,f RODO.

Masz prawo  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty trzecie, jedynie wówczas, gdy będzie ku temu istniała odpowiednia podstawa prawna. Będą to organy państwowe lub partnerzy działający na zlecenie SPLinx. Dane osobowe mogą być również przekazywane współpracującym z nami firmami informatycznymi odpowiedzialnymi za prawidłowe działanie systemu informatycznego w SPLinx.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane klientów będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata). Dane dotyczące rozliczeń z klientami zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy przechowywać jeszcze nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie, dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.